محصولات زرلیف آریا

سبد کامل از انواع الیاف پلی استر

الیاف کاتن تایپ ویرجین

ظرافت 1.4 دنیر با رنگ های متفاوت در طول برش های 32 و 38 میلیمتر

الیاف هالو ریسایکل و ویرجین

ظرافت 3، 7، 15، 20 و 25 دنیر با طول برش های 64 میلیمتر

الیاف سالید ریسایکل و ویرجین

ظرافت 2 دنیر به بالا در رنگ و طول برشهای متفاوت