خط مشی زرلیف آریا

مجتمع زرلیف آریا متعهد می باشد تا انواع محصولات الیاف پلی استر مورد نیاز صنایع نساجی را سازگار و هماهنگ با خواسته های مشتریان عزیز و مطابق با استانداردهای جهانی ، تولید و در سراسر میهن اسلامی و آن سوی مرزها عرضه نماید و با اتكا به نیروی انسانی كارآمد ، دانا و توانا و بهره گیری از اطلاعات و دانش فنی روز آمد را برای دستیابی به سطح قابل قبول و فزاینده ای از بهره وری در كلیه عوامل تولید به كار گیرد.از این رو سیستم مدیریت این مجتمع با تاكید برموارد ذیل ایجاد و نگهداری می گردد.

  • ارتقاء كارایی و اثر بخشی سازمان با انجام برنامه ریزی استراتژیك و مشخص نمودن اهداف سازمان، و پیگیری تحقق اهداف از طریق راهبرد های اثربخش و شناسایی ریسک ها و فرصت ها با همكاری كاركنان ، شركای تجاری و تامین كنندگان.
  • شناسایی و حصول اطمینان از درك نیازها و انتظارات مشتریان و كوشش برای تولید محصولات برتر با استانداردهای روز جهانی جهت جلب رضایت ایشان از محصولات و خدمات شركت.

                       

  • نوآوری و توسعه محصولات و تجهیزات از طریق شناسایی فرصت های هم افزایی درظرفیت های داخلی با مراكز علمی ،تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از كشور مبتنی بر بازار سنجی و بازار سازی با رویكرد بكارگیری تكنولوژیهای برتر.
  • توسعه كیفی منابع انسانی ،سیستم های اطلاعاتی، ارتباطی و رویه های كاری با اجرای آموزش های مداوم و هدفمند در راستای تعالی منابع انسانی و فرآیند ها و حفظ و ارتقاء سطح سلامت كاركنان و به حداقل رساندن تمامی عوامل ایجاد حادثه و خطر ساز.
  • پایبندی به مقررات كیفیتی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با آئین‌نامه‌ها و قوانین ملی و تلاش همه جانبه برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و پیشگیری از آلودگی وپیامدهای ناخواسته ، جهت جلوگیری از بروز عدم انطباق ، با شناسایی و حذف علل و ریشه ها.

اهداف شركت با استفاده از شاخص‌های كلیدی فرآیندی قابل اندازه‌گیری شده و مستمراً میزان حصول به آنها ارزیابی می‌گردد و براین اساس طرح‌های لازم جهت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود آماده می‌گردد. نتایج ارزیابی تحقق اهداف در بازنگری مدیریت مورد توجه و تأكید قرار می‌گیرند.